Landelijk Architectuur Congres (Nieuwegein, Netherlands. November 2009)

Shaping service oriented projects using smart use cases

Landelijk Architectuur Congres 2009, NBC Nieuwegein.

As a consequence of a succesful duo-talk at the Integrate Agile conference in the spring, Twan van den Broek (of Ciber) and I where invited to present the same material at the Landelijk Architectuur Congres (LAC 2009), however split into two separate talks.

Twan will focus much more on the architecture of service oriented SAP projects ,and I will focus on applying agile principles, Smart, Scrum and mainly smart use cases in service oriented projects.

See:  Twan’s talk at LAC 2009

During my talk I will zoom in on the difficulties service oriented projects have with estimation and planning, due to the volume and complexity of stakeholders, interfaces, orchestration and the many different deliverables such projects face.

Drukwerk

Next I will demonstrate how modeling smart use cases presents projects with a homogenuous overview of both end user related software, as services, how to estimate smart use cases, and how to build up a repository of services from that.

See: Sander’s talk at LAC 2009.

Original proposal

The original proposal [in Dutch] as found on the LAC 2009 website (www.lac2009.nl):

Servicegeorienteerde projecten kenmerken zich door diverse stakeholders, talrijke interfaces en vele typen deliverables. Dit soort projecten zijn derhalve lastig in te schatten en te plannen.

Aan de hand van voorbeelden, foto’s en anecdotes uit de praktijk geeft de enthousiasmerende spreker Sander Hoogendoorn een overzicht over hoe het modelleren van smart use cases uw servicegeorienteerd en enterprise project helpt vormgeven, schatten, modelleren, bouwen en zelfs testen. Smart use cases maken uw project inschatbaar, fungeren als de dagelijkse eenheid van werk, en kunnen de basis vormen voor het opbouwen van een repository van beschikbare services.