Nice feedback on workshop Pragmatic modeling using UML [in Dutch]

Sometimes when you work hard, you’re rewarded with nice feedback. Did a two-day workshop in Antwerp, Belgium two weeks ago, and received the following feedback from one of the participant. Really heart-warming.

Sander Hoogendoorn is een zeer vlotte spreker met een zeer brede kennis in zowel agile als traditionele software ontwikkelmethodieken, software architectuur, design patterns, modelering, UML, model driven software development, .NET, Java en tools. Deze kennis weet hij op een boeiende en verrijkende manier over te brengen. Hij weet uit eigen ervaringen de nuttige en minder nuttige UML diagrammen te onderscheiden en de relatie en samenhang ertussen duidelijk uit te leggen. De beperkingen van UML in het ontwikkeltraject werden aangevuld met zijn eigen tips en best practices. Hij gaat verder dan alleen het verduidelijken van de pure UML diagrammen. Hij schetst ook wanneer, hoe en waarom ze interessant zijn in het project en wanneer ze wel of niet een toegevoegde waarde bieden.

IMAGE_415

Mijn verwachtingen en objectieven zijn zeker ingevuld. Vooral interessant zijn de workshops na elk onderdeel en de pragmatische visie op de bruikbaarheid en toegevoegde waarde van de technieken.

De UML specificaties definieren vooral de structuur van de modelleertechnieken. Ik weet nu hoe ik ze in de praktijk best moet toepassen en tot welk detailniveau ze best worden uitgetekend. Je krijgt een veel beter zicht op de relaties en de samenhang tussen de technieken en diagrammen.

De pragmatische aanpak is een rode draad doorheen de tweedaagse cursus/workshop. Deze visie krijg je niet bij het lezen van een abstract boek over UML. Elke functioneel analist zou deze workshop (of gelijkaardige) moeten gevolgd hebben, ook al omdat je meer opsteekt dan alleen de specificaties van UML.

De cursus beperkt zich echter niet alleen voor analisten maar is ook interessant voor developers en testers omdat Sander mij overtuigd heeft van de noodzakelijke synergie en betrokkenheid van iedereen die met het ontwikkelproces te maken heeft en dit vanaf de start van een project.